Dr hab n. med. Alina Kuryłowicz
Specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog, dietetyk

W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Warszawie. Od 2002 roku związana z Kliniką Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie uzyskała specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych, a następnie endokrynologii. Obecnie jest zatrudniona na stanowisku starszego asystenta. Doświadczenie zawodowe zdobywała również szkoląc się w szpitalach uniwersyteckich w Wielkiej Brytanii (Manchester, Glasgow) oraz w Niemczech (Frankfurt nad Menem). W 2006 roku obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, gdzie zatrudniona jest na stanowisku adiunkta. Autorka licznych prac naukowych z dziedziny endokrynologii. W 2012 roku nagrodzona, za całokształt działalności naukowej nagrodą Akademii Grupy Wyszehradzkiej dla młodych naukowców przyznawanej za osiągnięcia w dziedzinie Medycyny. W 2007 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu Poradnictwa Żywieniowego i Dietetycznego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Back to top of page